ماکالا

مشخصات فنی گردش اتوماتیک چپ و راست,قابلیت تنظیم سه حالت حجم فر کردن,شبکه محافظت حرارتی,قابلیت تنظیم در دو دما

قیمت برای مصرف کننده 310000 تومان

پرداخت